Meny

Vilka är Assist Utveckling?

Assist Utveckling är ett väletablerat och framåt företag som har funnits sedan 1997. Företaget har en stark lokal förankring och lång erfarenhet från såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv. Kunderna finns i största utsträckning inom Småland.

Assists beteendevetare har alla lång erfarenhet av arbete med individer, grupper och organisationer. Företaget har etablerat samarbete med konsultföretaget Mindmatter AB för att förstärka företaget med ny kompetens.

Assist Utveckling arbetar enligt väletablerade och erkända metoder och följer utvecklingen inom området. Vi är förtrogna med instrument som Blanchard SLII, MBTI/JTi, FIRO, Weisbord, OPQ, Karriärmodell, Stressprofiler, Handledningsmetoder och olika Arbetspsykologiska bedömningsinstrument. Vi arbetar med ledande leverantörer av test och utvärderingsverktyg i rekryteringsuppdrag.

Lisa Ljungström

Arbetar med huvudsakligen som handledare för grupper och ledare. Pågående uppdrag är inom vård, omsorg och skola. Bland uppdragsgivarna finns organisationer i kommuner, landsting och privata företag. Arbetslivserfarenheterna består av knappt 15 år inom Socialtjänsten varav flera år som chef. Därefter en 8 årig anställning inom Previa företagshälsovård med arbetsmiljöarbete på individ, grupp och organisationsnivå. Sedan 2002 egen företagare med inriktning på grupphandledning. Under tre har hon varit underleverantör till Högskolan i Jönköping som rektorshandledare i ett utvecklingsprojekt inom en skolverksamhet, Modellskolan i Gränna. Sedan 2010 anlitas hon som lärare på handledarutbildningen på HLK ( Högskolan för lärande och Kommunikation i Jönköping). I det uppdrag som regeringen gett Skolverket, ”Handledning för lärande” 2012-2014 är hennes uppdrag att handleda ledare. Utbildningsbakgrunden är Socionomexamen med vidareutbildning vid högskolor/universitet inom psykosocialt arbete, juridik och handledning. 2010 avslutades vid Högskolan i Jönköping Handledarutbildning på avancerad nivå. Under åren har flera kompetensutvecklingar inom områden så som ledarskap, förändringsarbete, personlighetsformulär, krisstöd och rehabilitering m.m. skett. Mer information

Håkan Malmberg

Arbetar med ledarskapsutveckling, rekrytering och urval, grupp/teamutveckling, organisationsanalys, utveckling av arbetsorganisation, karriärutveckling och ledarcoachning. Han har arbetat i Assist Utveckling från 1997. Under 12 år var han konsult och distriktchef i Previa. Dessförinnan finns erfarenheter med arbete som personalkonsulent och olika anställningar med utvecklingsarbeten. Han har ledarerfarenheter från VD-uppdrag och områdeschef inom kommunal verksamhet. Utbildningsbakgrunden är beteendevetenskaplig som kompletterats med arbetspsykologi och en psykoterapiutbildning. Han är certifierad användare av rekryteringsinstrument OPQ, SHL’s 360o, IPS 360o, MBTI och MTRi. Vidare med Decision Dynamics instrument Beslutsstilar, Karriärmodell och JTI. Mer information

Bo Gustafsson

Seniorkonsult och legitimerad psykolog som arbetar med ledarutveckling, rekrytering och urval, utveckling av arbetsorganisation och arbetsförmågebedömningar. Bo har arbetat i Assist Utveckling sedan 1997. Har en bakgrund inom klinisk psykologi och företagshälsovård. Mer information

Hanna Holmberg

Konsult och legitimerad psykolog. Vår underkonsult som har sin huvudsakliga tillhörighet i företaget Mindmatter AB. Hanna arbetar med utveckling av arbetsorganisation, ledarutveckling och handledning. Mer information