Meny

Nöjda kunder

Exempel på uppdragsgivare

Landstinget i Jönköpings län

Ett 10-tal kommuner i F-län

Privata företag i regionen

Familjecentraler i Jönköping

SiS ungdomshem i Eksjö

Ett flertal företagshälsovårdsenheter

Annebergs behandlingshem

Skolverket

Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping

Uppdrag sker inom olika delar av verksamheterna exempelvis

Individ och familjeomsorgen

Flyktingverksamhet

Funktionshinderomsorgen

Äldreomsorgen

Barn- och utbildningsverksamhet

Familjecentraler

Ledningsgrupper

Behandlingshem

Konsumentrådgivning

Arbetsmarknadsenheter

Personliga assistenter

Skolhälsovården